česky english polska

Řezání ultrazvukem – princip

Při svařování textilních materiálů z termoplastických vláken se proces svařování liší od svařování materiálů s homogenní strukturou. U textilních materiálů se teplo vytváří účinkem mechanických kmitů a tření přímo v samotných vláknech, na styčných plochách vláken a na površích svařovaných plochách dílců. Díky takovému kombinovanému procesu vyvíjení tepla při ultrazvukovém svařování textilních materiálů, je posunutá hranice jejich svařitelnosti do hloubky 3 až 5 mm. Spodní hranice svařitelnosti textilních materiálů je totožná s hranicí při svařování homogenních materiálů ( kolem 0.1 mm). Na textilních strojích se zároveň se svářením vykonávají i další pomocné operace, jako je proříznutí dírky, oříznutí lemovky, zipu na potřebnou délku a pod.

Princip řezání textilních materiálů z termoplastických vláken, ale i mnohých dalších, nejen termoplastických materiálů, spočívá v použití buď speciálního nožového zakončení sonotrody nebo v použití řezacího kolečka jako protikus ploché sonotrody. Fyzikální vysvětlení řezacího efektu spočívá v aplikaci velmi vysoké ultrazvukové energie v místě kontaktu ostrého zakončení sonotrody nebo řezného kolečka s řezaným materiálem. Dochází pak k mechanickému oddělení řezaného materiálu. Vhodnou konstrukcí sonotrody a řezacího kolečka (vrcholový úhel břitu) můžeme vhodný textilní, ale i homogenní materiál zároveň svařovat i řezat.

Díky této technologii budete moci:

  • Eliminovat třepení okrajů
  • Eliminovat spáleniny ve tkanině
  • Odstranit uvolňování toxických zplodin
  • Odstranit čekací dobu pro zahřívání stroje
  • Zkrátit výrobní dobu
  • Snížit spotřebu energie
  • Pracovat bez obrubovacích švů
  • Spojovat dvě tkaniny,textilie nebo filmy
  • Zároveň stříhat a svařovat syntetické tkaniny

© 2014 ultratech.cz - info@ultratech.cz