česky english polska

Ultrazvukové svařování plastů – princip

Za ultrazvukové svařování plastů je možné pokládat takový způsob pevného spojení termoplastů, plněných termoplastů, kompozitních materiálů a některých jiných materiálu za použití kmitavé ultrazvukové energie v místech spoje (sváru). Různé plastické materiály, které je potřeba svařit (desky, pásky, folie, tvarované dílce a pod.), se svaří, jakmile v místě sváru zajistíme určitou statickou sílu, čímž zaručíme akustickou vazbu, viz. obrázek dole, při současném použití ultrazvukových vibrací v kolmém směru na rovinu spojovaných ploch.

Při ultrazvukovém svařování plastů se spoj vytváří kolmým působením ultrazvukových kmitů na rovinu spoje při současném působení přítlačné síly, viz. obrázek dole. Působením tepla, které vzniká třením na styčných plochách (kontakt představující akustický odpor) nebo absorpcí ultrazvukové energie v materiálech na místě sváru, dochází nejdříve ke změknutí a potom tavení (a tím vzájemnému promíchání styčných materiálů), až vznikne v místě pevná vazba. Přítlačná síla se nechává působit ještě po ukončení ultrazvukových kmitů, aby spoj přešel z plastického do tuhého stavu . Celkový svařovací čas je krátký i při uvážení obou dvou operací, obvykle nepřesahuje 2až 3 s.

Ultrazvukové svařování se nejčastěji využívá pro spojování polotovarů a výlisků z termoplastických hmot. Aplikuje se svislá vibrace sonotrody o frekvenci 20 až 50 kHz. Pro každý termoplastický materiál je vhodná určitá optimální amplituda vibrací ultrazvuku.

Uspořádání pro svařování plastických materiálů je znázorněno na obrázku:

svařování plastů

© 2014 ultratech.cz - info@ultratech.cz